torsdag 1 mars 2012

Konspirationsteorier i praktiken


NED (national endowment for democracy) skapades som sagt som en avknoppning av CIA år 1983 efter att deras internationella rykte hade blivit en alltför stor belastning för USAs regering . 

NED beskriver sig nu själv som en ideell förening, fristående från den amerikanska regeringen... Deras uppdrag är att ” stödja demokratiska institutioner över hela världen genom privata, icke-statliga insatser ” Icke-statligt kan låta lite underligt eftersom deras ekonomi till allra största delen såklart bekostas av staten och vad de menar med ”demokratiska institutioner” återkommer jag till senare.

För att ytterligare försvåra att göra kopplingar till regeringen så har NED sedan i sin tur några underliggande mottagare av ekonomiska medel: Internationella republikanska institutet (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI), en filial till AFL-CIO (American Center for International Labor Solidarity) . Dessa institutioner betalar därefter ut medlen till ytterligare fler institutioner både i USA och över hela världen, som då ofta i sin tur betalar ut medel till ytterligare andra organisationer. I Sverige t ex Jarl Hjalmarsson stiftelsen och Olof Palme International Center (klickar man på Jarl Hjalmarsson foundation på NEDs hemsida så kommer man direkt till nya moderaterna)

NEDs grundfilosofi är att alla människor ska in i ett system av fri företagsamhet, klass-samarbete, kollektiva förhandlingar, minimal statlig inblandning i ekonomin, och motstånd mot socialism i alla former. En fri marknadsekonomi likställs således med demokrati, reform och tillväxt, och fördelarna med utländska investeringar betonas. En nyliberal stat kontrollerad av USA.
 

Mellan 1994 och 1996 delade NED ut 15 bidrag, totalt mer än $ 2.500.000, till American Institute for Free Labor development, en organisation som under årtionden använts av CIA för att undergräva progressiva fackföreningar. Deras arbete gentemot fackföreningar i tredje världen innebär normalt en betydande utbildningsinsats mycket lik den grundläggande NED filosofin som beskrivs ovan.

Beskrivningen av en av de ansökningar NED beviljar stöd till AIFLD innehåller t ex en målformulering likt: "att verka för att bygga fackliga samarbetsorganisationer". Liksom många saker som NED säger, låter det oskyldigt, om inte till och med positivt, men dessa är i själva verket ideologiska kodord som betyder ungeför "att hålla ned agitationen på arbetsmarknaden .. inte gunga båten, att behålla status quo". Det nuvarande förhållandet mellan NED och AIFLD beskriver mycket väl hur det tidigare samarbetet med CIA fungerade.
Då det gäller politisk infiltration och undergrävande av demokratiskt valda regeringar utomlands så finns det mängder av exempel på organisationer dit NED har gett stöd. Contras i Nicaragua är väl kanske det mest uppmärksammade eftersom Iran-Contras affären blev en så stort uppslagen skandal även här. Mindre känt här är stödet till anti-Castro-Cuba terroristgrupper som sprängt flera hotell i Havanna och även ett Kubansk flygplan då över 70 personer dog. De har bidragit till att störta demokratiskt valda regeringar i, förutom då Nicaragua... Albanien, Bulgarien, Mongoliet och Haiti.

NED och deras underorganisationer har även lagt ned över 100 miljoner dollar i amerikanska fonder för att stärka motståndet mot Venezuelas folkvalda president Hugo Chavez, speciellt kraftfult i samband med val. IRI hade också en framträdande roll i den misslyckade kuppen mot Chavex 2002...


Nästa del ska jag försöka vara lite mindre torr...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar