måndag 30 januari 2012

Entreprenör, charlatan eller krämare

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med entreprenörskap i skolan. Detta avspeglas i projekt som "Företagsamt lärande", "Entreprenörskapande i skolan" och "Ta-sig-församhet".

Entreprenör...ja vad är det? Wikipedia skriver “En entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.” och “Entreprenörskap kan definieras som "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter".

Som t ex Victor Muller, som under ett år plockade ut 18 miljoner kronor ur SAAB innan han lämnade in dess konkursansökan. Han blev förresten vald till årets entreprenör...


Eller Jobbfabrikens VD Ivan Daza som tog ut 2,5 miljoner i lön och 3,4 miljoner i pensionspengar för att anordna fas3-”förvaring” 2010 “– Det första Ivan Daza talar om för en är att han är en entreprenör. Det vill säga, en sådan som kan lukta sig till om det finns statliga pengar någonstans, sade han.”

Då undrar ju kanske någon; vad skiljer då entreprenör från de mer nedsättande uttrycken “krämare” eller “charlatan”? Etik eller moral kan det ju bevisligen inte vara.

 
Äh... jag vet att jag har tagit extrema exempel men dock, det är exempel som bejakas och applåderas av näringslivet som goda exempel på entreprenörskap...och betänk att jag har utelämnat riskkapitalister i skolan, bemanningsföretag, mindfullness-föreläsare, utförsäljningarna i vården mm... men låt se...

Krämare, affärsman (nedsättande); beräknande och materialistisk person.
Charlatan En charlatan söker bedraga andra genom att tillägna sig själv, sitt arbete, sin egendom och så vidare högre värde än de äger. Närliggande begrepp är bedragare, kvacksalvare, marktschreier, kannstöpare och pratmakare.Det är ett jäkla tjyvsamhälle vi ser växa fram och bejakas av den nyliberala högerregeringen...”Tjuvsamhället, i den enklare radikala agitationen använd benämning på klass- och kapitalist-samhället, vilket ansågs beröva de arbetande andel av arbetets frukter (jfr Utsugning). Uttrycket tillskrives vanl. August Palm.”
t ex via skattemedel som slarvas bort till enskilda entreprenörer av en regering vars viktigaste uppdrag är att sälja ut allmännyttan och företagares vilja till medveten skatteplanering i gråzonen.

Entreprenör... ännu ett av de nya moderaternas söta betydelseförvrängningar av ord, förr hette det charlatan och krämare...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar