onsdag 16 november 2011

Demokratin avhyst..


Tycker att det är intressant hur en ockupation och sedan “avhysning” från en allmän plats skildras i Sydsvenskan...Då är det inte Tahirtorget, eller Martyrtorget...utan Zucottiparken i New York...USA...ni vet den där stora demokratin...

Media hade nästan glömt bort att det fanns en “demokratirörelse” i USA när då polisen klockan två på natten “avhyste” ockupanterna...jo, Polisaktionen beskrivs som en “avhysning” i Sydsvenskan...och som en positiv händelse för rörelsen, eftersom media på nytt får upp ögonen för den...

Och så här fortsätter Sydsvenskan “om en vänsterrörelse – likt den som Teapartyrörelsen från höger – ska kunna spela en viktig roll inför nästa års presidentval krävs mer än att ockupera parker och allmänna platser.”

Hur kan det komma sig att de lika, eller ännu mer ostrukturerade “demokratirörelserna” i Nordafrika fick och får sådant okritiskt stöd medan dessa “demokratikämpar” förringas?

DNs rapport ger en mer nyhetsmässig bild av händelsen

För att återgå till föregende blogginlägg om ansvar, jag tror att det blir ett tema. Men först så måste jag försöka reda ut begreppet ansvar. Såhär kan man tolka det:
Ansvarsfullhet, en personlig dygd som innebär att man tar sitt ansvar...Dygd (grekiska areté) betecknar ett moraliskt eftertraktansvärt personligt karaktärsdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar