söndag 30 oktober 2011

DETALJSTYR SKOLAN!


Konsekvenseran av den nya läroplanens genomförande börjar bli synliga i klassrummen. Stressade lärare vittnar om att de aldrig tidigare har genomfört så usla lektioner, gamla stenciler har plockats fram ur lådor för att de inte har haft tid att planera undervisningen. Tiden fylls av att pliktskyldigast skriva pedagogiska planeringar inför varje nytt avsnitt och se till så att bedömningskriterierna blir förståeligt  ifyllda. Det ska skrivas strävansmål, kunskapsmål, centralt innehåll, upplägg/arbetsformer, avstämmnings och hållpunkter under perioden...Alltså inför varje ämne och nytt avsnitt ska detta göras och presenteras för elever och föräldrar.

Men varför är det så självklart att lärarna ska syssla med detta? Man kan ju tycka att den nya läroplanen är genomstrukturerad och att det ges mindre utrymme för lärarna att lägga upp undervisningen efter eget huvud. Till viss del stämmer det, men det är fortfarande mängder av tomma rutor där lärarna skall försöka tolka skolverkets riktlinjer. Jag efterlyser istället en ännu mer strukturerad och detaljstyrd läroplan. Jag tycker att det på varje skola skulle anställas en grupp lärare som har som sin huvuduppgift att lyhört skapa en pedagogisk linje på respektive skola. De detaljplanerar varje årskurs och lektionstillfälle utifrån läroplan, den pedagogiska linje som skolan valt att hålla sig till och med hänsyn till eventuella önskemålen från enskilda lärare. De ser också till att adekvata läromedel och fungerande utrustning finns inför varje nytt moment.

Klasslärarna har att förhålla sig till den pedagogiska planering som pedagogikgruppen på skolan presenterar. Pedagogernas huvudsakliga uppgift blir då att via sin yrkeskunskap inom metodik och pedagogik genomföra skolans pedagogiska planering och utifrån praktik komma med förslag på förbättringar. I förlängningen skulle kanske den pedagogiska gruppen också kunna vara en lokal bedömningsinstans, för att ytterligare förstärka lärarnas lärande uppdrag.

Man skulle kunna ha invändningar och säga att en sådan här plan skulle bakbinda lärarna och inte ge dem den fulla autonomi de är vana vid att ha. Det är en riktig invändning, men jag tycker att upplägget med pedagogiska planeringar och tydliga kriterier i grunden är en bra reform. Skolan måste bli mindre beroende av enskilda pedagoger, det kan inte vara rimligt att varje lärare skall göra nya pedagogiska planeringar vid byte av skola och årskurs. Skolan måste kunna stå för kontinuiteten. Lärarna kan också lättare ta ställning till om det är just den specifika skola de vill arbeta på.

Högre löner till lärarna löser inte lärarnas arbetsbörda om de inte använder den högre lönen till att gå ner i tid. Mer resurser till skolan får inte bli en fråga om ifall pedagoglönerna ska höjas eller om det ska in mer "humankapital" i skolan, de frågorna är avskilda av varandra. Det är ju bara att höja skatterna, vill vi att skolan ska vara bra behövs det både planer och resurser. Att som det nu gjorts släppa en plan utan att ge skolorna resurser att genomföra den på ett bra sätt är kontraproduktivt, det sänker bara alla som jobbar inom skolan....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar