tisdag 16 augusti 2011

ÄVEN EN PROFESSOR KAN VARA OKLOK

Samhället har förändrats en del och med det också de strukturer som tidigare varit. Sanningen är som de flesta vet föränderlig under tid. Det som var sanning på trettiotalet var inte sanningen efter andra världskriget och det som var sanningen då är inte sanningen idag. Vad som är sanningen om idag lär vi få vänta ett tag på att få reda på...antagligen till de som har något att förlora på att sanningen uppdagas dött bort.

Skolan är ingen isolerad ö, läraryrkets status som nästintill allena kunskapsbärande har förändrats i och med att fler har fått ta del av kunskapens frukter. Eleverna i flumskolan har också uppmuntrats till att vara kritiskt tänkande och att inte svälja serverade sanningar med hull och hår.

När de sk. kunskapsförfäktarna, idag i form av professorerna Inger Enkvist (spanska) och Hans Albin Larsson (historia)  vill ha tillbaka lärarnas status och lydiga barn verkar man inte vara medveten om att vi andra har rört oss emot ett post-industriellt samhälle...

HAL skriver “De flesta vet numera att duktiga lärare är den viktigaste faktorn för en framgångsrik skola. För att locka de bästa studenterna till läraryrkena behöver skolan bli en attraktiv arbetsplats präglad av ordning och reda, med lärarlöner som är anständiga samt inte minst med en betydande frihet för lärare att disponera arbetstiden.”

De vill ha ordning o reda i skolan samt högre lärarlöner för att locka de “bästa studenterna” till yrket...Lärarna är dåliga...och de som redan är i skolan lär ju då knappast bli bättre av högre löner...en plan på lite längre sikt således, men vilka är de “bästa studenterna” som ska lockas till läraryrket? och hur blir man en “duktig”  lärare?

IE skriver“ Att i lärarutbildningen mer betona pedagogisk ideologi än ämneskunskaper, vilket gjorts i Sverige sedan 1970-talet, är inte förknippat med bra resultat.”

Eleverna är oftast inte mer bildade än sina lärare, men det försprång de tidigare hade gentemot barnens föräldrar är till stor del uppätet. En lärare kan inte längre hävda sin  auktoritet med bildning, ämneskunskap eller bestraffningar. Däremot kan läraren via sin pedagogiska skicklighet till viss del återerövra både sin status och trygghet i yrkesrollen.

När professorerna (i spanska och historia) går till angrepp (eller kanske försvar) mot Olle Holmbergs artikel är det lärarna som får de kraftigaste käksmällarna...och sen som vanligt hänvisas till PISA och McKinleyrapporterna...Om man tror att man kan plocka ut en giltig kvalitetsrapport ur dem utan att samtidigt se på de samhällsystem och förutsättningar som ligger till grund för de höga resultaten är man inne på en väldigt farlig och dum stig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar