fredag 29 juli 2011

Lycksalighetens ö...hhh


Efter att ha läst Per T Ohlssons ledare i Sydsvenskan “När lugnet slås sönder” den 24/7 var jag bara tvungen att försöka få tag på rapporten “Lycksalighetens ö” en analys av en stor opinionsundersökning utförd av Göteborgs universitet, som han hänvisar till då han skriver; “ I årets rapport har forskarna för första gången anlagt ett psykologiskt perspektiv genom att undersöka hur olika personligheter placerar sig på vänster-högerskalan. Det är fascinerande läsning, om än inte särskilt överraskande. Ett av de starkaste sambanden är att lugna människor tenderar att luta mer åt höger och ängsliga mer åt vänster.”

Vad är det för expertgrupp “några av landets främs­ta statsvetare” som kan skapa denna analys av resultaten i en opinionsundersökning? En sökning på SOM-institutets sida vid Göteborgs universitet ger ingen klarhet. Underlagen finns redovisade, men jag som lekman kan inte förstå hur sambandet mellan lugn-höger och ängslig-vänster kan utläsas.

Är förresten lugn-ängslig antonymer? Borde det inte vara typ obekymrad-bekymrad eller lugn-orolig... Det skulle ju bli en lite annan, och som jag tycker mer rättvisande bild av en obekymrad höger som tror att allt blir bra bara marknadskrafterna får råda, och en lite mer bekymrad vänster. Eller varför inte ängslig-förtröstansfull? ...Förtröstansfull, väcker inte det associationer till det lite mer konservativt-höger-religiösa hållet. Ängslig vill man väl inte vara, då tänker jag på en ogrundad oro, och det är det ju inte.

Per T fortsätter “När Fredrik Reinfeldt uppträder med sävlig eftertänksamhet och Håkan Juholt skruvar upp retoriken i falsett, så vädjar de alltså till sina väljarbaser.”

Men jag tycker faktiskt att lille Per låter lite orolig när han i samma artikel skriver angående terrordådet i Norge “Efter detta uppenbarligen högerextrema terrordåd, som har en del kusliga likheter med Oklahoma City 1995, kommer ingenting att bli som förut i vår tidigare så skyddade vrå av världen: ingen går säker. Det besinningslösa hatet och våldet har nått även hit.” Falsettonen hittar han väl men jag tycker att hans vänster är lite otränad.
Tyvärr hade inte biblioteket rapporten så jag beställde den via universitetets hemsida...170kr, de har väl sommarstängt, så den kommer väl inte förrän en bit in i september. Jag får återkomma när den anlänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar