lördag 2 april 2011

ORDNING OCH REDA

“Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet

Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009. Skolverket.


Kina och Syd Korea toppar PISA-listan 2009, bästa skolresultaten för 15-åringar enligt OECD  som administrerar undersökningen. Det är med andra ord de som har bästa skolutbildningen.

Kina, ettan i undersökningen; en diktatur som vi är väl medvetna om har en auktoritär och indoktrinerande skola. En skola som vi i väst ofta ironiserar över “väldrillade Kineser”. Det är ett ganska stängt land och därför är det svårt att få reda på riktigt hur undervisningen bedrivs. Auktoritärt, partibundet och fysiskt bestraffande är vad man kan få fram av enskilda vittnesmål.

Syd Korea nummer två, ett land som har USA som välvillig mentor i utbyte mot några militärbaser i landet har en skola som förutom att vara extermt auktoritär och nationalistisk även har skolaga som en del av pedagogiken. Regeringen i Syd Korea rekommenderar t ex att käppen inte ska vara tjockare än 1.5cm och att antalet slag inte bör överstiga tio. Agan utförs framför de andra eleverna. Kollektiva bestaffningar är vanliga. Orsaker till bestraffningar kan vara; inte gjort läxan, prat och dåliga resultat.

Syd Korea toppar även en annan lista...Självmordsstatistiken

Finland trean toppar istället självmordsstatistiken bland unga....

Fyra och femma kommer Hong Kong och Singapore, se ettan och tvåan med lite tillägg av företagsstyrda skolor...Skolan är på tapeten både i DN och Sydsvenskan

3 kommentarer: