måndag 11 april 2011

MÖSSAN I HANDEN, INTE PÅ HUVUDET


Vill vi ha en starkt auktoritär skola? Är det en metod för att skapa kritiska elever? Ja kanske, tydligt förtryck är kanske det som behövs för att barnen ska kunna formulera sig gentemot något. Visserligen lär en del också anpassa sig, och en del kommer att slås ut...men visst spännande...Nytt! De kritiska eleverna lär väl förvisso inte få så höga betyg den kunskapen värderas ju inte. De anpassningsbara tar hand om de höga poängen och blir i sin tur anställningsbara, och de utslagna måste ju alltid finnas i ett ⅔ samhälle.

Ska vi i kunskapsbegreppet endast innefatta mätbara kunskaper? Såklart vad annat kan man mäta? Och kan det inte mätas så är det ju inte av värde, och i ett internationellt perspektiv skulle det vara katastrofalt.

Att se skolan, inte bara som ett sållningsprojekt för näringslivet att plocka godbitar ur komplicerar skoldebatten något...Att fördöma forskningen om skolan och lärande, som så lättvindigt görs och hellre sätta sin tilltro till “gamla beprövade metoder för inlärning” är tendentiöst.

Att tro att “katederundervisning” inte finns i skolan nu är nog en missuppfattning, medveten eller inte. Naturligtvis behövs det genomgångar, aktiva klassrum och inspirationsföreläsningar i grupp där läraren står framför klassen på det sätt som kan kallas “katederundervisning”. Kritiken mot katederundervisning är när det är den enda och förhärskande metod som används och när den används på ett sätt som inte aktiverar eleverna.

Oj, har ni sett dagens DN:
– Jag är mycket noga med att lyssna på forskning och expertis. Man kan ha politiska idéer som är framkomna av att man ser ett problem och vill åtgärda det. Men man måste vara så öppen att man lyssnar på dem som kan frågan bättre, säger Björklund.

Allting tyder på att detta är felciterat...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar