tisdag 19 april 2011

Dalai Lama, en bricka i ett politiskt spel?

Dalai Lama...Jag vet inte hur många gånger som jag tänkt att jag borde ta reda på mer om denna hypade Tibetan.
En liten antydan till debatt på fejsboken angående tidigare kritiska uttalalanden bland annat om den homosexuella akten och att handikappade har skapat sin egen karma i ett tidigare liv fick mig att göra slag i saken.  Anledningen till det aktualiserade intresset för denna “visa man” är att  han som företrädare för Hans helighet Dalai Lamas centrala tibetanska administration, alltså den tibetanska exilregeringen nyligen besökt Lund.  

Visst borde man kanske bli lite misstänksam redan vid det faktum att han tilldelats Nobels fredspris, det är förstås ingen garanti för att man inte är rumsren, men...Ibland får jag för mig att det är NATO som delar ut fredspriset, så är det är det ju förstås inte. Det är en av stortinget tillsatt grupp på fem personer, antagligen helt opåli...opolitiska.

Vad som ytterligare komplicerar hela frågan om Dalai Lama är Tibets historia. Som jag förstår det var Tibet tidigare en aristokratisk feodalstat med livegen arbetskraft där Lamorna styrde långt in i modern tid, faktiskt även efter 1951 och sjuttonpunkts-överenskommelsen mellan Kina och Tibet. Det beskrivs som ett slavsamhälle och där passar ju karma-tanken alldeles utmärkt in. Det är ju ingen ide att gnälla över din nuvarande situation den har du skapat i ditt förra liv.

1959 startar det tibetanska upproret då aristokratin blir orolig för att de ska fråntas sina egendomar. Oron är nog inte helt obefogad då jordreformerna i Kina närmat sig de gränser som tidigare avtalats. Upproret får massivt stöd av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA, det finns till och med källor som går ännu längre och säger att CIA initierade upproret och att de har utbildat gerillarörelsen...Ännu en sak som såklart gör att känselspröten darrar till lite, vi vet ju nu en hel del om hur de gått tillväga i t ex i Sydamerika, Cuba m fl. m fl.

Numera får den Tibetanska exilrörelsen sitt största stöd från en organisation som heter NED (National Endowment for Democracy), det är en rörelse som ska stödja USA-vänliga demokratier, bildat av konservativa krafter i USA med stöd från regeringen och diverse privata donationer för att som det sägs fortsätta det arbete som CIA förbjöds göra. Det vill säga att aktivt stödja vissa utvalda utländska politiska partier...

Kanske är det som denna “kloka gubbe” representerar mer än ett rent buddistiskt kärleksbudskap...Men som man säger: När Fan blir gammal så blir han religiös...så vem vet. I vilket fall som så tror jag att jag lyckats med att till största delen undvika att ifrågasätta Buddismen i sig...Får bli en annan gång

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar