onsdag 30 mars 2011

Landgrabbing

Yngsta sonen skriver ett skolarbete om imperialismen och koloniseringen av Afrika, han ska bl a göra jämförelser mellan den tidens övergrepp och nutida händelser. Det ligger naturligtvis nära att tala om gränskonflikter, stamkrig och folkmord orsakade av västländernas uppdelning av Afrika. Men han har valt en annan vinkling.

Landgrabbing, Företag i Västländer, Kina och Saudi Arabien köper billig mark i Afrika för att odla mat och biobränsle till de egna länderna. Mark som inhandlas direkt från Diktaturer eller korrupta politiker som sedan ger garantier för att befolkningen de kör bort inte skall orsaka några problem för  företagen. Samtidigt som stora delar av Afrikas folk svälter så körs enorma mängder livsmedel ut ur kontinenten till de rika länderna som oroar sig för en ökande livsmedelsbrist och stigande matpriser.

En yta stor som Frankrike är redan nu exploaterad och över en miljon Kineser arbetar med jordbruksproduktion i Afrika... Men, man utnyttjar inte befolkningen som  slavar i alla fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar