söndag 20 mars 2011

Det är roligt att betala skatt

De 10 rikaste Svenskarna har en synlig förmögenhet879.700.000.000SEK. Nådens år 2007 avskaffades förmögenhetsskatten i Sverige, den var då vid avskaffandet 1,5% av förmögenheten över 1.500.000kr per person. Hade vi haft kvar förmögenhetsskatten så skulle bara de tio personerna (nu räknar vi Ingvar Kamprad som Svensk) betalt en förmögenhetskatt på 13.195.477.500SEK

Det hade räckt till att anställa t ex 30 000 lärare med en månadslön på 25 000 inkl sociala avgifter och semesterersättning. Som en annan jämförelse kan nämnas att vi år 2009 hade 85.750 lärare i tjänst på Sveriges grundskolor.

DN rapporterar glatt att de svenska hushållen är rekordförmögna...Men tillägger de, om man tar bort de 100 rikaste ser det helt annorlunda ut...och väljer att inte utveckla det mer än så. Då tolkar jag det ju i så fall som att de hundra rikaste har blivit ännu rikare men resten av de svenska hushållen har inte det , eller...??


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar