torsdag 10 mars 2011

BRUTALKULTUR entartetet, fast svinhugg går igen

En bild av en autentisk engelsk/amerikansk poster som uppmanar till att ta värvning inför ww1. 


Kultursynen (se klubban) är kanske inte alltför olik den som vår nuvarande regering har, i alla fall inte synen på avantgardet eller som de säger "elitkulturen". Har väl inget emot underhållningslitteratur a la Millenniumserien, den kan väl få lov att finnas. Kan vara avkopplande att läsa något sådant ibland. Men om man från statligt håll tycker att det är den typen av kultur som behöver värnas om så blir jag sur...


Det kanske inte är helt lätt heller om man aldrig har upplevt att ett verk har förändrat ens sätt att se på eller uppleva världen. Eller känt att det finns något ogripbart vackert i en text, melodi eller annat konstverk. Hur ska man då förstå ett värde...och...ja, hur kan man då bli kulturpolitiker med så mycket makt över den icke kommersiella kultursfären?


Publikfriande är ju avantgardet inte alltför ofta och det finns kanske en inte helt galen tanke med att utbilda kulturskaparna i lite "entrepenörskap" (hu, kan knappt skriva ordet). För visst är det en försvinnande liten del av befolkningen som har getts möjligheten att komma in i kulturvärlden. Konst och kultur ska förstås spridas till så många som möjligt, först då kanske vi kan få alternativ som inte nödvändigtvis behöver vara kommersiellt gångbara till den i många fall fördummande, avtrubbande eller avkopplande "mass(medie)kulturen".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar