måndag 28 mars 2011

Bedrägeri, en klassfråga?

Hur kommer det att bli nu då? Kommer socialdemokraterna att vara ett alternativ till den politiken som nu förs? Om man nu inte vill höja skatten. Arbetslinjen, 8 timmars arbetsdag,  tillväxt och välfärd är deras mantran samtidigt som skolpolitiken ligger fast. Alla ska med, vad mer än att koppla på fler vagnar på det nyliberala marknadståget vill de. Vad kan vara viktigare än att reda ut vart Sossarna är på väg?

Jo förstås, att Juholts särbo är dömd för bedrägeri 2007...Vi har kanske de medier som vi förtjänar. Jag vet inte riktigt...Varför ska man stigmatisera en person som har blivit dömd för ett brott och sedan avtjänat sitt straff? Till råga på en person som inte är en offentligt vald person. En gång brottsling alltid brottsling, en gång trodde jag att humanismen hade en plats i vårt samhälle, men det var på sjuttiotalet...då man hade utsvängda jeans och myskläder.

Märker ni att tanken med det här samhället vi är i nu, att man får bara en chans? Misslyckas du i skolan, no way back, dömd för ett brott, no way back...fast det är inte sant, det är en klassfråga hur många chanser man får. Vissa får bonus utbetalt om man misslyckas eller agerar bedrägligt...

What will be now? Will the Social Democrats to be an alternative to the current policies? Now if you do not want to raise taxes. The work-first, eight-hour day, growthand welfare are their mantras while school policy remains unchanged. Everyone should be with, what else than to relax on more carriages on the neo-liberal market, they want totrain. What could be more important than to find out where the Social Democrats areheaded?

Well, of course, that Juholt girlfriend is sentenced for fraud in 2007 ... We may have themedia we deserve. I do not really know ... Why stigmatize a person who has beenconvicted of a crime and then served his sentence? To add to a person who is not apublicly elected person. Once a criminal always criminal, once I thought that humanismhad a place in our society, but it was the seventies ... when you had flared jeans andleather musk.

Do you notice that the idea of this society we are in now, that you only get one chance? If you fail in school, no way back, convicted of a crime, no way back ... but that's not true,there is a class matter how many chances you get. Some get paid bonuses if they fail oract fraudulently ...

7 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivet!
  Miserable

  SvaraRadera
 2. . . kan du se denna kvinna, med sådan bakgrund, representera ett socialdemokratiskt Sverige internationellt. Det kan inte jag.

  SvaraRadera
 3. Det verkar ju fungera med vår kung som representant, eller vad man ska säga...Jo, jag är ju av den uppfattningen att man kan sona sina brott. Tycker också att det borde vara en socialdemokratisk hållning, nationellt som internationellt.

  SvaraRadera
 4. Nu letar de borgerliga medierna febrilt efter något att sänka Juholt med. Men att göra en höna av en fjäder är som bekant mycket svårt.

  I jämförelse är ju Herr Bildts blodiga affärer i Sudan med Lundin Oil en kamel i eiffeltornsstorlek mot Juholts kulbo som motsvarar en myggvinge !

  SvaraRadera
 5. Jag tycker Håkan Juholt gör rätt som stöder sin kvinna och förlåter.
  Men han bör oxå ta konsekvenserna av sin humanism och avstå från ordförandeposten då hon aldrig kan få en plats i det offentliga Sverige.

  RG

  SvaraRadera
 6. Ingen tycker det är något konstigt att nuvarande statsminister har haft en barnflicka utan arbetstillstånd som han dessutom betlade långt under avtalsenlig lön till? Mig veterligt har han aldrig fått något straff för detta! Nuvarande socialförsäkringsminister har på otillbörligt sätt fått lägenhet som egentligen var reserverad för kvinnor som behövde skydd från masshandlande män! Det tycker alla är helt okay? Det finns mycket mer av den varan på den högra sidan av det politiska blocket, men det är nog inte lika intressant för Dagens Industri att "snoka" i! Det här är så uppenbart att det enbart har till syfte att skada den nytillträdda partiledaren för Socialdemokraterna då han tydligen upplevs som ett "hot" mot sittande regering och därmed också ett hot SN (Svenskt Näringslivs organisationen)! Ni vet de som är de hemliga partibidragsgivarna till Moderaterna!
  Har en människa avtjänat sitt straff och efter det lever ett hederligt liv är ärendet därefter avslutat och inte längre något som varken media eller någon annan längre har med att göra! Finns inget i svensk lagstiftning som stöder en evig stigmatisering av människor som någon gång under sitt liv begått ett brott! Jag hade faktiskt tyckt exakt likadant om det varit frågan om en politiker på högerkanten!

  SvaraRadera