torsdag 31 mars 2011

PISA PÅ DOM


En rysning fortplantade sig genom min kropp när det gick upp för mig den fulla vidden av vad jag läste. Samma länder som ligger i topp på PISA-rapporten som vår utbildningsminister och skolverket ständigt hänvisar till, de ligger också i topp på antingen självmordsstatistiken bland unga, självmordsstatistiken som helhet eller så är det länder där medborgarna har starkt begränsade friheter (Kina, Singapore m fl). Vissa prickar in alla rätt...Det är skrämmande läsning.

Är det den utbildningspolitiken vi ska eftersträva? Är det verkligen kritiskt tänkande människor denna regering vill utbilda? Det kan ju inte bara vara jag som har sett de här sambanden. Nej jag tror att det är en helt medveten strategi, att okritiskt köpa OECDs rapport för att den gagnar marknaden. Vem vill ha kritiskt tänkande arbetskraft?.."Think outside the box" går bra så länge din kreativa entrepenörsanda är ekonomiskt lönsam.

Ärligt talat är jag så förbannat jävla arg så jag vet inte vad jag ska ta mig till! googla på PISA rapport och björklund för mer info

onsdag 30 mars 2011

Svenska folket önskar revolution.

Jaha, då var den andra enkätomgången avklarad och det visade sig att det blev revolution som vann den här gången. Tyvärr kan jag inte redovisa vilket som var det först öppnade rätta svaret eftersom det verkar  som om FRA har lagt beslag på IP-numren till de som svarat på enkäten. Kanske tur att man inte röstar själv, för inte vill man ha sitt IP-nummer på avvägar :(....Nå Resultaten då; på första plats...Revolution, javisst jag är med på allt 61,7%, tvåa bara om jag får döda någon 24,7% och tyvärr 12,3% har något annat för sig....Men ändå rätt bra värdemätare tycker jag...


Annars är det väl bara att börja revoltera då. jag föreslår att ni börjar på era arbetsplatser och sedan kommer jag att lotta postnummer, så kör vi i den ordningen sen. De var ju några (24,7%) som hade lite speciella krav för att vara med, kanske kan man hitta någon fideikomiss-Baron i ett renässansslott som ställer upp?

Idag har läkarna startat sin revolt mot systemet och minsann, kanske är det fler än vi som har märkt av orättvisorna utan att vara drabbade själv...Väntar nu bara på att alla som arbetar i skolan ska vakna.

Landgrabbing

Yngsta sonen skriver ett skolarbete om imperialismen och koloniseringen av Afrika, han ska bl a göra jämförelser mellan den tidens övergrepp och nutida händelser. Det ligger naturligtvis nära att tala om gränskonflikter, stamkrig och folkmord orsakade av västländernas uppdelning av Afrika. Men han har valt en annan vinkling.

Landgrabbing, Företag i Västländer, Kina och Saudi Arabien köper billig mark i Afrika för att odla mat och biobränsle till de egna länderna. Mark som inhandlas direkt från Diktaturer eller korrupta politiker som sedan ger garantier för att befolkningen de kör bort inte skall orsaka några problem för  företagen. Samtidigt som stora delar av Afrikas folk svälter så körs enorma mängder livsmedel ut ur kontinenten till de rika länderna som oroar sig för en ökande livsmedelsbrist och stigande matpriser.

En yta stor som Frankrike är redan nu exploaterad och över en miljon Kineser arbetar med jordbruksproduktion i Afrika... Men, man utnyttjar inte befolkningen som  slavar i alla fall.

tisdag 29 mars 2011

Revolution?

Nu är det inte lång tid kvar innan det är dags att redovisa resultatet av enkäten. Ska det bli en blodig revolution eller inte. Under tiden får ni njuta av bilden på  denna sexiga pojke. En ung Jonny Weismuller fotograferad 1924 i en våt baddräkt...Aoo AOo aooaaaAa (klicka så blir den större)


Det finns lite tid kvar, passa på att göra er röst hörd. Väg noga fördelar mot nackdelar. Är det viktigt för er att ni får döda någon? Har ni ett stort maktbehov som bara väntar på att få manifesteras? Har ni något annat projekt på gång, en terrorattack? Eller är ni bara med på allt kul? 


Sen har det kommit in lite önskemål om när det passar  att iscensätta revolutionen. November är det många som har föreslagit, visst det är en trist månad men jag har för mig att novemberrevolutionen redan är upptaget, likaså oktober. December är kanske svårt med tanke på att det är så mycket annat då inför jul och så. September kan inte jag för då är jag på semester och sommarmånaderna går väl bort i vilket fall som. Men Januari? vad säger ni om det?Now it's not much time left before it's time to report the results of the survey. Shouldthere be a bloody revolution or not. In the meantime, you may enjoy the picture of thissexy boy. A young Johnny Weismuller photographed in 1924 in a wet bathing suit ...AOO AOO aooaaaAa (click as it becomes larger)


There is little time left, take the opportunity to make your voice heard. Weigh carefullythe benefits against the disadvantages. Is it important to you that you may killsomeone? Do you have a large power needs just waiting to manifest? Do you haveany other projects on the go, a terrorist attack? Or are you just having fun at everything?


Then it got into a little wish for when it is convenient to stage the revolution. November, many people have suggested, certainly it is a dull month but I have been to me that in November the revolution is already taken, also in October. December might be difficultgiven that there is so much more then before Christmas and so. September can not Iorder when I am on holiday and summer months are well off in either case. But in January? how about it?

måndag 28 mars 2011

Bedrägeri, en klassfråga?

Hur kommer det att bli nu då? Kommer socialdemokraterna att vara ett alternativ till den politiken som nu förs? Om man nu inte vill höja skatten. Arbetslinjen, 8 timmars arbetsdag,  tillväxt och välfärd är deras mantran samtidigt som skolpolitiken ligger fast. Alla ska med, vad mer än att koppla på fler vagnar på det nyliberala marknadståget vill de. Vad kan vara viktigare än att reda ut vart Sossarna är på väg?

Jo förstås, att Juholts särbo är dömd för bedrägeri 2007...Vi har kanske de medier som vi förtjänar. Jag vet inte riktigt...Varför ska man stigmatisera en person som har blivit dömd för ett brott och sedan avtjänat sitt straff? Till råga på en person som inte är en offentligt vald person. En gång brottsling alltid brottsling, en gång trodde jag att humanismen hade en plats i vårt samhälle, men det var på sjuttiotalet...då man hade utsvängda jeans och myskläder.

Märker ni att tanken med det här samhället vi är i nu, att man får bara en chans? Misslyckas du i skolan, no way back, dömd för ett brott, no way back...fast det är inte sant, det är en klassfråga hur många chanser man får. Vissa får bonus utbetalt om man misslyckas eller agerar bedrägligt...

What will be now? Will the Social Democrats to be an alternative to the current policies? Now if you do not want to raise taxes. The work-first, eight-hour day, growthand welfare are their mantras while school policy remains unchanged. Everyone should be with, what else than to relax on more carriages on the neo-liberal market, they want totrain. What could be more important than to find out where the Social Democrats areheaded?

Well, of course, that Juholt girlfriend is sentenced for fraud in 2007 ... We may have themedia we deserve. I do not really know ... Why stigmatize a person who has beenconvicted of a crime and then served his sentence? To add to a person who is not apublicly elected person. Once a criminal always criminal, once I thought that humanismhad a place in our society, but it was the seventies ... when you had flared jeans andleather musk.

Do you notice that the idea of this society we are in now, that you only get one chance? If you fail in school, no way back, convicted of a crime, no way back ... but that's not true,there is a class matter how many chances you get. Some get paid bonuses if they fail oract fraudulently ...

Ingen Översättar- Translator "gadget" No more

Eftersom jag har en del besök från utlandet på bloggen och jag har slarvat med att översätta mina inlägg till engelska satte jag en översättnings "gadget" på sidan. Det lät ju väldigt bra, att via ett knapptryck så skulle hela sidan översättas till valfritt språk. De flesta orden blev absolut översatta, men att försäka hitta något sammanhang i texten blev ännu mer omöjligt i "översatt" form. 

Detta utdrag från förra inlägget t exThen came the neighbor kids and rang the-Know ye not that there are "herbal aourr" now, everyone should switch off their lights? Shamefully willing, we went angivarungarna to meet while we mumbled apologies, wonder if they have not got a HAYFORK was also not to spread it out.


Since I have some visitors from abroad on the blog and I have been careless intranslating my posts into English, I put a translation "gadget" on the side. It sounded verygood, that through a button so the whole page translated into any language. Most wordswere strictly localized, butto try to to find some context in the text was even moreimpossible in the " translated"form .

This excerpt from my last post, for example, Then Came the neighbor kids and rankthe-Know ye Not That There are "herbal aourr" now, everyone Should Switch Off TheirLights? Shame Fully willing, we went angivarungarna to Meet the while we mumbledApologies, wonder if Do They Have got a Note Hayfork was also "note to spread it out.

söndag 27 mars 2011

Mannen som glömde ...Earth Hour...II

Oj jag missade visst “earth hour” igår...Där satt jag, alldeles ensam hemma och läste en bok. Sarah Vaughan på låg volym och naturligtvis alldeles för många lampor tända i huset. För några år sedan, kanske var det första året som den här manifestationen fick större genomslag, glömde vi också bort det. Då kom grannungarna och ringde på -Vet ni inte om att det är “ört-aourr” nu, alla ska släcka sina lampor? Skamligt beredvilliga gick vi angivarungarna till mötes under tiden som vi mumlade ursäkter, undrar om de inte fick en tjuga var också för att inte sprida ut det.

Nu har vi alltså gjort det igen, den här gången kom inte någon och sa till. Jag kan tänka mig hur folk gått längs gatorna och noterat; -Där är en till som inte bryr sig om miljön...Kanske ska jag sätta ut en skylt där jag ber om ursäkt för att jag glömde...Och samtidigt säga att kanske det jämnar ut sig lite eftersom jag inte såg någonting på TV på hela kvällen?....

Va, är det någon som målat två hål på väggen?


Oops, I missed the " earth hour "yesterday .. . There I sat, all alone at home reading a book. Sarah Vaughan at low volume and, of course, far too many lamps lit in the house. A few years ago, maybe it was the first year that this rally had a greater impact, we also forgot it. Then the neighbor kids came and knocked on the door -Don’t you know that it is the "earth aourr" now, everyone should switch off their lights? Shamefully willing, we followed the tipping kids advice while we mumbled our apologies, wonder if they didn’t got a twenty crown bill too, not to spread it out.

Now, we have done it again, this time nobody came to tell us. I can imagine how people moved through the streets and noted, "There is another one who does not care about the environment ... Maybe I'll put out a sign saying I apologize because I forgot ... but,  maybe it evens out a bit because I did not see anything on TV that night ?....What!! sombeode painted two holes on the wall. (referring to a Swedish commercial for a power company)

lördag 26 mars 2011

VI MÅSTE MÖTA KONKURRENSEN


Ser plötsligt en skrämmande likhet mellan skolpolitik och knattefotboll. Från början skall alla få vara med att spela lika mycket match, dvs om man har varit med på träningarna. Redan första seriematchen märker man som förälder att, men nej så är det ju inte.

-Nej, du vet de andra lagen toppar ju sina lag så för att ha en chans så måste ju vi göra likadant. Det är ju inget roligt för killarna om de bara förlorar hela tiden, då tappar de ju sugen...och Kalle som aldrig är på träningarna öser in massor med mål på matcherna och blir aldrig utbytt. Vissa sitter på avbytarbänken och får bara komma in om laget leder med fem mål och det är tre minuter kvar...

PISA rapporten säger att Svenska elever tappar i kunskaper! Andra länder satsar på elitskolor och kvantitiva kunskaper...Det måste vi också göra för att möta konkurrensen!!! säger man i panik. Vi måste satsa på mätbara kunskaper!!

Den goda tanken med att skapa lust, för att spela fotboll eller gå i skola, demokratisk fostran får lätt stryka på foten inför hot om väldrillade Kineser som konkurrerar ut oss. Nu har vi varit för slappa, det funkar inte ser ni väl...Vi måste anpassa oss efter verkligheten.

I pausen får grabbarna sig en rejäl utskällning, och går ut och vinner matchen.

torsdag 24 mars 2011

BARN AV VÅR TID

När jag cyklade till jobbet imorse fick jag en tanke...såhär; Om vi nu är så noga med att barn alltid ska förstå, och att vi därför när vi umgås med våra barn hela tiden lägger oss på deras nivå, hur ska de då finna mål att vilja utvecklas mot? Vi väljer att se på melodifestivaler, lekprogram, doku-såpor och all annan icke-nånting-krävande dynga, för det kan ju alla tycka om. Men vuxna borde väl inte tycka om det där...Låt barnen ha barnprogrammen ifred, och visa att man som vuxen kräver lite mer.

BARNEN TROR JU ATT DE FÖRSTÅR ALLT, och vi uppmuntrar det. Är du smartare än en femte-klassare?  

Lyssna på barnen, de har så mycket klokt att säga??? Det har de inte alls, och om de har det så är det oftast av misstag och så lägger vi vuxna en djupare innebörd i deras förenklade tankemönster. De är inte klarsynta, de har bara inte så komplexa sammanhang att förhålla sig till.

När pratar vi med våra barn om sådant de inte förstår eller kan förstå? Vi måste väl prata över deras horisont så att de kan se att det finns mer än deras lilla inskränkta värld. Men det är precis som att vi vuxna istället ägnar så mycket energi på att vara på barnens nivå att vi fördummar hela vårt samhälle.

Jag brukar säga att barn från början är dumma och elaka, och det är vår uppgift att göra dem snälla och kloka.

När jag glad i hågen delger mina tankar för Lasse Råtta säger han; -ja ja "den proximala utvecklingszonen" ??? -Ja, Vygotskij...Beroende på vilken assistans de får kan barn antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå, eller i sin potentiella nivå, där den förra avser situationen när barn lär sig av egen kraft och den senare när de blir stimulerade av föräldrar eller lärare...du vet ZPD...???

Jag som trodde Vygoskij var en trubadur och ZPD en östtysk moped eller något sånt...


Jag har på senare tid mer och mer insett att jag är en sk “late bloomer” (jag är inte dum, jag är inte dum). Det som andra läst och tagit till sig i 18-årsåldern hittar jag nu när jag närmar mig femtio...Min potentiella nivå stimuleras av ungdomar som Lasse Råtta!! Men det är väl som med vinerna, 1961 är en riktigt fin årgång , den mognar sent men smaken är utsökt.

onsdag 23 mars 2011

Bästa ex-et...

TÖS - Halloj :)
TÖS - Vad skulle du tycka om att bli utnämnd som "världens bästa ex"? Själv tolkar jag en sådan utnämning som förnedrande... Plus att det känns som om någon försöker döva sitt dåliga samvete över att ha gjort slut
HK - Hellre världens bästa sex!
TÖS - Men så blev jag nyfiken på hur någon annan uppfattar en sådan sak, rent objektivt
HK - Det är förnedrande


TÖS - Jag kan ju heller inte hålla käft så jag var tvungen att kommentera på facebook. Hon blev sur på mig men det skiter jag i :) Jag tror hon gör det för att hon har dåligt samvete över att hon dumpade honom, hon skrev att exet förstår vad hon menar :) (dvs hon bestämmer att han förstår)
HK - Ännu värre
TÖS - Jag blir så arg på folk som bara accepterar. De måste stå på sig och vara lite förbannade och sårade ibland!. SEN kan man gå vidare

HK - Jag tycker inte att man ska vara långsint, men arg får man vara
TÖS - och sårad ju

HK - Sårad...vet inte om man ska vara det
TÖS - Har man inte rätten att vara sårad om någon går bakom ryggen på en? Känslorna får man väl känna, de kan man inte hjälpa. Om man låter bli att känna dem betyder ju inte att de försvinner
HK - Klart att man blir besviken över att man tagit fel på en annan människas sätt att vara, räcker det inte med att vara arg, arg på sig själv och arg på den andra personen

HK - men sårad, det är en så mesig känsla
TÖS - Varför ska man vara arg på sig själv?
HK - för att man tog fel på en annan person, en missbedömning, Att bli sårad är ju förnedrande det med

TÖS - När är det ok att vara sårad då?
HK - Om man blir fysiskt skadad
TÖS - Men om man känner sig sårad, vad ska man då göra?
HK - sårad, jag vet inte det är lite... självömkande tycker jag inte så konstruktivt, förbannad är bättre
TÖS - Så om man känner sig sårad ska man bli arg i stället - men är inte risken att man gör något dumt stor då? Något förhastat?
HK - Jag tror att man bara ska byta benämning, att vara sårad finns inte...säg att man är arg och förbannad istället
HK - samma känsla annat namn
TÖS - och ledsen tycker jag nog får vara med då
HK - JO det är OK
HK - Men sårad tar vi bort då?

HK - Det är bara en fysisk åkomma, sticker någon en kniv i dig så blir du sårad
- inget metafysisk tillstånd

HK - Jag tror jag retar mig på att man när man blir sårad lägger det utanför sin egen kontroll

HK - Fan vad bra

HK - Inga bästa ex, och ingen blir sårad längre
TÖS - Precis :D

HK -Som ett "ex-någonting" så är man förbrukad...utan värde så även om man blir Bästa ex-et så är det ju rätt värdelöst. Hade man däremot kallat personen ifråga "den allra bästa pappan till mina/våra barn" eller något liknande hade ju värdet ökat markant.

Enkäten avgjord...

Spännande, och det först öppnade rätta svaret var..."Ja, jätteroligt"...Hurra, hurra, och priset den här gången är en pianokonsert med Patrik Jablonski för två på Arlövs teater tisdagen den 29 mars (ja det kommer förstås fler dit, men det är två biljetter till konserten).

Om vi tittar på diagrammet så ser vi en tydlig viljeriktning, ingen var helt negativ. Jätteroligt och sådär dominerar med hela 37,5% vardera medan helt OK bara har fått ihop 25%. Då tycker jag att vi kör på det och fortsätter med enkäter på den här sidan. Skicka gärna förslag på vad ni skulle vilja fråga, och på den här sidan svarar inte bara svenska folket utan vi har besökare från nästan hela världen...

TIDEN ÄR UTE

Nu är det bara sätta sig ner och sammanställa resultaten av enkäten, återkommer när det är klart... Ska bli spännande att se hur det utfallit...


Kul att så många velat vara med, även om det blir mer jobb för mig att ställa samman.

tisdag 22 mars 2011

Statistik är sexigt

Förra veckan hittade jag en statistikgadget till den här bloggen, det är det där räkneverket som syns här till höger. Det visar sig att den har räknat besökare ända sedan maj 2010.  Den har även koll på vilka länder man klickat in sig ifrån, hur man har hittat bloggen och vilka inlägg som har haft flest besök.

Så... sedan maj 2010 har det varit 1669 besök, varav 736 den senaste månaden. Bloggen har haft besökare från nästan hela världen, topplistan; Sverige 1.114, USA 252, Tyskland 46, Frankrike 38, Indien 22, Nigeria 19, Japan 17, Lettland 15, Ryssland 15, Norge 14 mellan 10-5 besök Ungen, Iran, Ukraina, Finland och bara enstaka besök fr bl a Australien, Österrike och Colombia.

336 av besöken har kommit via facebook-länk, annars är det via; google-sökningar på herrklantz.com, Dagens nyheter länkar, pingar och en rysk söksida som har 13 träffar, undrar vad de sökt efter?

De sökord som finns registrerade är bl a: Lloyd bil, Herr Klantz, Lång lillfingernagel, Smygfoto på naturister, björn tranaeus, emil skog släkt...och .���� ���� är det de ryska sökningarna?

Ja lite kul är det i alla fall med statistik. Den här bloggen har varit igång sedan december 2006, som en kul grej, bespara mina arbetskamrater några utdragna fikadiskussioner och för att testa min förmåga att uttrycka mig i skrift. Annie har läst ibland och när jag skrev om Lloyd bilen så hittade en massa folk till den via Google, den har fortfarande träffrekordet. Två kommentarer är det också inskrivet, Viagra spam...

GRATIS PERSONLIGHETSTEST!!

Från att ha varit oerhört irriterad på all sektverksamhet har jag på äldre dar fått en mer försonande hållning gentemot den. Jag ser den mer som ett uttryck för vad samhället misslyckats med att fixa. 

Jag passerar dagligen Scientologernas högkvarter i norden, det råkar ligga nära granne med oss. Ofta står det en gäng scientologer vid busshållplatsen och inte kan man väl låta bli att undra över vilka det är som lockas in i dessa sekter? 

Min högst fördomsfulla empiriska studie av de som passerar förbi mitt granskande öga ger ett inte helt överaskande resultat. Det verkar vara lite “udda” människor, som inte hittat gemenskapen, i skolan, på arbetsplatser eller andra sammanhang. De har mer eller mindre stötts ut för att de upplevts som alltför udda av den rådande kollektiva ordningen. 

En del är säkert de där som man undviker att prata med, för sedan blir man inte av med dem. Ett tu tre så står de utanför din dörr och ringer på och vill bli bästa kompis, därför är det bäst att hålla dem kort så att man sedan slipper avspisa dem. De har inte lyckats knäcka de sociala koderna...och vi anser oss inte ha tid att hjälpa dem in, vi är redan så skuldsatta i att förvalta vår mindre krävande vänkrets.

Dessa människor är tacksamma värvningsobjekt för all så kallad sekteristisk verksamhemhet. Men så tänker jag, var skulle de annars få plats...Framför TVn?...Vetefan om de ändå inte mår bättre där de är...Och de verkar ju så nöjda och glada där de står och småpratar med varandra vid busshållplatsen... 


Förresten vad har karln på bilden i handen??