måndag 6 juli 2009

Naturist visst?

Vi har börjat en ny fas i våra liv känns det som. Barnen är stora och följer inte självklart med oss vart vi ska. Samtidigt som det är lite trist så ger det ju oss också en frihet att prova på saker som vi inte gjort förut. 


Att gå upp astidigt på morgonen för att ta sig till stranden innan det är fullt är ju en sak. I morse slängde vi upp våra cyklar på cykelhållaren och drog iväg till Skanör-Falsterbo för att bada. Väderrapporterna had talat om att det skulle vara rätt kass väder, molnigt och skurar men solen sken både här hemma och på stranden.

Vi har pratat lite om att prova på att bada nakna och vet om att det finns ett nakenbad där någonstans. Vi stannade först på den vanliga Falsterbostranden, solade och läste innan vi hoppade på  cyklarna för att se om vi kunde hitta nakenbadet. Malin tyckte att det var liide jobbigt när jag frågade en dam om vägen till nakenbadet, men det var till ingen nytta...att fråga altså för hon visste ingenting.

Det var i vilket fall som helst mycket trevligt att cykla omkring där bland alla otroligt häftiga och i vissa fall helt överdådiga strandnära hus och hoddor men till slut hittade vi naturiststranden längst ut på Skanörs norra udde. Det var lite smånervöst att trampa omkring där bland dessa nakna människor men vi försökte se ut som om vi hade gjort det här förr. Det är ju inte som att gå med i en swingersklubb i alla fall (Vilket vi inte kommer att göra).

Vi hittade en bra plats omringad av högt gräs där vi kunde ta av oss och ändå känna oss lite privata. Vi smetade in oss med solkräm på våra av solen outforskade områden och lade oss på handdukarna, och visst det är en härlig känsla att sola naken, för att inte tala om att bada naken. Det här kommer vi att göra om!

It feels like we have begun a new phase in our lives. The kids are grownup teenagers and do not follow the course with us wherever we are. While it is a little sad, it also gives us a bit freedom to try things that we have not done before. 


Going up very early in the morning
to get to the beach before it is crowded is one thing. This morning we threw up our bikes on a bicycle holder and pulled away to Skanör-Falsterbo to swim. Weather reports had said that it would be right bad weather, cloudy and showers but the sun shone both at home and on the beach. 

We talked a little about to try to swim naked, and we know that there is a naturisr beach somewhere around. We stopped first at the usual Falsterbo beach, sun bathed and read before we jumped on bikes to see if we could find the naturist beach. Malin thought it was bit hard when I asked a lady on the way to naked bath, but it was to no avail ... that question ... because she knew nothing. 

It was in any case, very nice to ride a bike around there all amazingly cool and in some cases quite lavish coastal houses and Hodder but eventually we found the naturist beach at the end of Skanörs northern tip. It was a little nervous pedaling around which among these naked people, but we tried to look as if we had done this before. It is not, as to join a Swingers Club in all cases (Which we will not do). 

We found a good location surrounded by tall grass where we could undress and yet feel a little private. We smear ourselves with sunscreen on our sun of unexplored areas and put us on the towels, and certainly it is a wonderful feeling to sunbathe naked, to say nothing of swimming naked. This we will do again and again!

3 kommentarer: