onsdag 8 juli 2009

Jag läste någonstans om utifall alla Indier skulle börja använda toalettpapper så skulle det inte finnas träd nog för att tillgodose deras behov, sant eller inte? Det är inte mycket kul de får göra, Indierna och Kineserna utan att det leder till miljökatastrofer.

Det var i vilket fall inte katastrof scenariot som fångade mitt intresse, utan istället det faktum att de faktiskt inte använder toalettpapper. De har en liten kanna vatten bredvid hålet i golvet så de kan tvätta av sig lite med sin vänsterhand (med lång lillfingernagel).

Egentligen sitter vi nog helt fel på toaletten, en på huk ställning får ut bajset på ett mycket smidigare sätt samtidigt som jag inbillar mig att kladdet runt anus blir mindre och därmed behovet av toalettpapper mindre.

Jag har sett toaletter som varit ett hål i golvet på semesterresor men jag har tidigare valt förstoppningstaktiken framför att prova på något sånt. Nästa gång kommer jag att prova, det är ju dessutom mer hygieniskt. 

Kanske ska vi installera en gästtoalett här hemma, ett hål i golvet? Det verkar ju bara vara fördelar med det. Man tränar upp musklerna, sitter inte och läser tidningar, tömmningen blir bättre, mer lättstädat och som sagt hygieniskt, om man inte missar hålet i alla fall.


Kanske startar jag en Facebookgrupp...Eller vill jag verkligen kämpa för det här??


I read somewhere in case of all India would start using the toilet, so there would not be enough trees to satisfy their needs, true or not? There's not much fun they can do, Indians and Chinese without leading to environmental disasters. 

It was in any case not a disaster scenario that caught my interest, but instead the fact that they actually do not use toilet paper. They have a small jug of water next to the hole in the floor so they can wash off a bit with his left hand (with a long little finger nail). 

Actually we are probably wrong in the bathroom, a SQUAT position gets poop on a very flexible way, while I imagine myself the soil around the anus becomes smaller and thus less need for toilet paper. 

I have seen toilets were a hole in the floor on holidays but I have previously chosen constipation before tactic to try something like that. Next time I will try, it is also more hygienic. 

Perhaps we should install a guest toilet here at home, a hole in the floor? It seems to just be the benefits of it. You train your muscles, do not sit and read newspapers, tömmningen get better, more easy to clean and hygienic as I said, if you do not miss the hole anyway. 


Maybe I launched a Facebook Group ... Or do I really fight for this?

2 kommentarer:

  1. Jag surfar runt på designerbloggar med snygga bilder och får "lätt" prestationesångest över deras produktivitet och min förslappade livsstil. Men då går jag in på Herr Klantz och läser hans tankar och fan så myckert trevligare är det! (Fast det där med nageln vet jag inte riktigt...) Nästa gång får du skriva om tamponger. "Om alla kineser börjar använda tamponger"...

    SvaraRadera
  2. Ska vi kanske börja lite lugnt med de kvinnliga kineserna? ...eller?

    SvaraRadera