fredag 3 juli 2009

A day in Copenhagen.

Jag och Nils tog med oss cyklarna på tåget över bron ioch till Köpenhamn. Nils hade uttryckt ett önskemål att få se Cristiania och jag tyckte att det kan vara en god ide som förälder att lotsa runt honom. Visst finns det haschförsäljning helt öppet och en hel del rätt nergågna typer där. Hundar och ungar springer fritt.

Men det har också något helt annat närmast idylliskt, detta märkliga ställe mitt i storstan. Det är väl värt att ta sig snabbt förbi Puschersteet och cykla runt på de små stigarna i området.

 
Vi tog oss också ett dopp vid den nya delen av Cristianshavn, ja jag vet inte om det fortfarande heter så, men det är väl motsvarande Västra hamnen i Malmö.


Öresundståget hem var kraftigt försenat, och som jag förstår det så är det ofta problem på sträckan. Att komma ihåg om man skall passa ett flyg på Kastrup t ex. Ska förresten ta mig till Öresundstrafikens kontor idag för att försöka få tillbaka en dubbelbetald resa. Misstänker att det är ett fruktlöst försök.


Me and Nils took us a bicycle on the train over the bridge ioch to Copenhagen. Nils had expressed a desire to see Cristiania and I thought it might be a good idea as a parent to guide him around. Certainly there are openly selling hashish and a lot of right nergågna types. Dogs and kids run free. 

But it also has something completely different next idyllic, this strange place in the middle of the big city. It is worth the rapidly past Puschersteet and biking around the small paths in the area. 
  
We took a dip in the new part of Cristianshavn, yes, I do not know if it still called that, but it is well corresponding to the Western port of Malmö. 

Sound Train home was seriously delayed, and as I understand it, it is often problems on the route. To remember whether to fit an aerial on Kastrup eg. Should the way, take me to the Sound Traffic office today to try to get a double-paid trip. Suspect that it is an unsuccessful attempt.

Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar