måndag 29 juni 2009

Vårt hus i 3D?

Lite fascinerande är det att man kan bli så ohyggligt väl kartlagd i vårt nya fina IT samhälle. 3D funktionen på Hitta.se är väl kanske inte den mest raffinerade funktionen ännu, men den ger en liten föraning om när vi kommer att kunna få liknande vyer i realtid, ständigt uppdaterade… eller hur snabbt kan man uppdatera innan det blir tillståndskrävande kameraövervakning?

Some fascinating is that they may be so exceptionally well mapped in our new financial IT community. 3D feature on Hitta.se is perhaps not the most refined feature yet, but it gives a little hunch about when we will be able to have similar views in real time, constantly updated ... or how quickly you can update before it gets permission demanding video surveillance?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar