torsdag 25 juni 2009

POSITIV PESSIMIST

Jag har nog uppskattningsvis 10 mer eller mindre goda idéer i veckan, mer än en per dag alltså och så genomför jag kanske i bästa fall två om året…2 av 520 och då är det nödvändigtvis inte de bästa idéerna som blir genomförda.

Men då kan man ju börja fokusera på de 518 icke genomförda idéerna och tänka att det inte är lönt att ens spinna vidare på något hugskott man får eftersom man är en så lat och eländig människa och faktiskt 99,6 % blir det inget mer av…då kan man ju lika gärna avrunda till 100% och säga att alla mina idéer är ändå ogenomförbara så de tjänar ingenting till att ens spåna vidare på dem.

Eller…huh se upp…nu finns risken att man hamnar i Kay Pollaks sekteristiska optimistfälla..

Man kan utgå ifrån att det kommer att regna och blåsa varje dag, blir det då mot förmodan sol får man ju glädjas åt det (i lagom dos så att man inte blir sjuk av det)…

Den positiva pessimisten köper naturligtvis ”bäst i test” regnkläder och vandrar "nöjd" (eftersom han ändå inte förväntat sig någon soldag) vidare i livet medan den desillusionerade optimisten (optimister blir förr eller senare alltid desillusionerade) blir den negativa pessimisten som slutar spåna vidare på idéer som det ändå inte kommer att bli något av och håller sig inomhus hela den regniga sommaren.

POSITIVE PESSIMIST
I have probably an estimated 10 more or less good ideas a week, more than one per day, therefore, and so I might implement in the best case two a year ... 2 of 520 and then it is not necessarily the best ideas that are implemented.

But then one can begin to focus on the 518 not implemented these ideas and think that it is not worth even spinning further on any whim can be because it is so lazy and miserable person and actually 99.6%, there will be no more of ... then one can just as easily round off to 100% and say that all my ideas are still unworkable, as they serve no purpose to even scout further on them.

Or ... huh ... look
out now, there is the risk that you end up in Kay Pollak sectarian optimist trap ..

It can be assumed that it will be raining and blowing every day, will become the unlikely sun may indeed welcome it (in just the right dose so as not to get sick of it) ...

The positive pessimists are buying of course "best in test" rainwear and walk "happy" (because he does not expect any days of sun) forward in life while the disillusioned optimist (optimists will sooner or later always get disillusioned) becomes the negative pessimists ending scout further on unworkable ideas and remain indoors throughout the rainy summer.

3 kommentarer:

 1. "If you want something done, ask a busy person" : )

  Nice to see you´ve started to blogg again.
  Maybe you´ll have to say thanks to your son? I mean he who took or not took the hair wax? Hahaha

  SvaraRadera
 2. P.S. You have to put the video here too!

  SvaraRadera
 3. he he well I don't think that it will increase the statistics, I think that it's just you and Annie looking in from time to time. It's on my facebook that will do.

  SvaraRadera