tisdag 23 juni 2009

Elaka Pappan II

Morgon, solen skiner och pappan är lite sen till sitt jobb. Han har snoozat tre gånger sedan rakat sig, duschat och kastat i sig en tallrik hemlagad musli, han står nu och borstar tänderna, ser sig i spegeln och inser att han borde klippt håret för länge sedan.

Han letar efter sitt hårvax, det används lika sällan och oregelbundet som frisören men det finns inte där det borde vara. En minnesbild där han undrat varför hans vax står i köket växer fram, hastar nerför trapporna och finner burken på hyllan bredvid kokböckerna.

Den äldre sonen sitter vid köksbordet med sin frukost och morgonirritation samtidigt som frun gör sig klar för att ge sig av till sitt arbete.

Pappan öppnar burken till hårvaxet och ser att någon har grävt rätt rejält i burken, det inte finns så mycket kvar. Själv har han inte så mycket hår kvar, så burken var vid inköpstillfället tänkt som en livstidsförbrukning för honom. Det som finns kvar räcker i alla fall till några gånger för honom, men.

Irritationen av att vara sen, behövt leta efter vaxet, funnit att någon använt det utan att fråga om lov och sedan inte ställt tillbaka det samt att håret ser för jävligt ut gör att han utmanar sonens morgonhumör. Han gör det också med vetskapen om vem det är som normalt brukar hårprodukter i familjen.

-Vem är det som har tagit nästan all min vax? Den fanns inte i skåpet och sen ligger den här nere nästan slut.

-Jag har egen...Säger sonen och fortsätter tugga (jag var med då den inhandlades i Stockholm för en knapp vecka sedan).

-Men någon måste ju ha tagit ur den!

-Ja, det är ju i alla fall inte yngre sonen, säger frun i ett försök att lätta upp stämningen och låter oss förstå att han som har millimeterstubb på huvudet väl knappast skulle ha bruk för dylikt.

-Och jag har egen! sonen, nu med lite mer irritation i rösten.

Pappan som nu också blir irrriterad för att sonen inte bara kan säga att han använt vaxet och glömt att ställa tillbaka det framhärdar...

-Har du verkligen inte använt min vax?

-Det var ju länge sedan! nu är sonen svart i ögonen och pulsen bultar synligt i pannan av undertryckt ilska för att pappan fortsätter att tjata om en sådan småsak.

Men pappan tänker inte ge sig så lätt, han är ute efter något ursäktsliknande men inser samtidigt att det här är det mesta han kommer att få. "Det är principen Månsson" tänker han och blåser på stubintråden samtidigt som han tar på sig skorna .

-Du förstår inte vad jag är ute efter, va?

The father opens the box to hair vax and see that someone has really dug right in the jar, there is not much left. Naturally, he has not much hair left, so the box was at the time of buying intended as a lifetime consumption for him. What is left is sufficient in all cases to a few times for him, but.

Irritation over beeing late, need to look for wax, found that someone used it without asking for permission and then not put it back and the hair looks a bitch, this makes him to challenges the son's morning mood. He also makes it knowing who is normally using Hair Products in the family.

-Who is it that has taken nearly all my wax? It was not in the cupboard and then it is down here almost empty.

-
I have my own ... Says his son and continues to chew (I was with him when it obtained in Stockholm a week ago).

"But someone must have removed it!

-Yes, it is at least not our younger son, "says the wife in an attempt to lighten up the mood and lets us understand that he who has millimeters stubble on his head hardly would have use for other items.

-And I have my own! the son, now with a little more irritation in his voice.

The father who now also becomes irritated
because his son can not just say that he used the wax and forgot to put it back persists ...

-Haven't you used my wax?

-It was a long time ago! now the son of the black eyes and pulse bolts visible on the forehead of suppressed anger to the father who continues to nag about such a trifle.

But the father do not intend to let go so easily, he is looking for any excuse, but realize that this is the most he will get. "This is the principle Manson" he thinks, and blowing on the FUSEE while he makes his own shoes.

-You do not understand what I want, right?

2 kommentarer:

  1. Jag rekommenderar starkt
    "En jävla vinter" Hans Gunnarsson
    "Någon annanstans i Sverige" Hans Gunnarsson och sist men inte minst en nyutkommen bok om mitt favorit ämne golf av...ja just det, Hans Gunnarsson. Med den här texten så undrar jag nästan...kanske Hans Gunnarsson är någon slags pseudonym för Herr Klantz.

    SvaraRadera
  2. Då får jag väl kolla upp det...efter jag läst färdigt Marilyn Manson "Principen Manson"

    SvaraRadera