måndag 26 mars 2007

YOUR STREET ON THE AIR!

Måste bara delge senaste Din Gata 100,6 citatet "Kondomer dom är inte bara bra mot abort, dom skyddar mot sjukdomar också"


Must only inform last Your Street 100,6 citatet " Kondoms judgment is not only good against abortion, judgment protects against diseases also "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar