måndag 5 mars 2007

RADIO KILLER

Jag lyssnar på radio i min mp3-spelare då jag går till jobbet eller är ute och joggar. Har kommit på en bra lösning.

Vill jag lyssna på musik är det "din gata" som gäller, de spelar ofta väldigt bra musik. Tyvärr så är de ej så goda radiopratare tycker jag.

Kanske är jag för gammal för att uppskatta "Mina två bästa råd jag fått i livet är -ta med egen mat till jobbet och ta fram dina kläder som du skall ha kvällen innan." Eller "Hur kunde häxan i Hans och Greta vara en häxa när hon bodde i ett pepparkakshus, kanske var hon allergisk mot kardemumma"

Vill jag lyssna på prat så är det P1 som gäller, förbluffande ofta är det riktigt intressant. P4 är för bonnit och spelar trist musik P3 verkar ha fastnat i något bög/lesbisk/sexchock-tema "Varför finns det inga flata-ikoner?" och "Varför finns det inga bra namn på det kvinnliga könet?"

Reklamradiokanalerna tänker jag inte ens nämna.I listening on the radio in my mp3-player then I goes to the job or is out and jogging. Have come on a good solution.

Want I listen on music is it "din gata"that goes for, they plays often ever so good music. Unfortunately so is they don´t so good radiovoices think I.

Maybe is I for old for that appreciate "My two greatest advice I got in life is -take with own food to the job and take forth your clothes that you shall have evening before." Or "How could the witch in His and Greta be a whitch when she lived in a peppercake house maybe was she allergic against cardamom"

Want I listen on talk so is it P1 that goes for, staggering often is it truly interesting. P4 is to rednecked and plays dreary music, P3 seems to havestuck in something homo/lesbian/sexchock-theme "Why exists it no lesbo-icons?" and "Why exists it no good name on it female vagina?"

Reklamradiokanalerna think I not even mention.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar