söndag 25 mars 2007

GLOBAL WARMING SWINDLE

Var inne på Lars Vilks blogg och fick tips om den här filmen, det gore väl åt skogen i alla fall. Inte utan att man stilla undrar när det finns en så enig politisk vilja (i väst?).

Vulkaner, människor, djur och havet är kanske de största koldioxidbovarna". Är det jordens uppvärmining som ökar koldioxidhalten och inte tvärtom?Was reading on Lars Vilks blog and got a tip about this film, It gores to hell anyway. Can´t help wondering as there is such a massiv political unity ( in the western world?).

Vulcanos, humans, animals and the sea can be the worst co2 criminals. Is it the earth heat that increases the co2 or is it the other way around?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar