tisdag 13 mars 2007

ACUAINTANCES AND SPACEFRIENDS

Om man kommer till insikt om att ens självinsikt måste vara bristfällig så borde man väl vara ett steg på vägen?

Nu har jag under ett år ungefär på ett eller annat sätt försökt att skapa lite kontaktytor med bekanta i cyberrymden - utan att lyckas så värst bra.

Jag har till och med i desperation försökt kontakta gamla gamla vänner (eller vänner - jag är lite vacklande) som jag kunde tänka mig var lite surfande. En snoppade av mig - poff- och en annan som jag först pratade med i telefon och fick hennes skypeadress, har inte accepterat mig som kontakt sedan.

Jag har haft igång ett antal bloggar utan att få några kommentarer (förutom Klintz och Belsebub) . Det är väl kanske i och för sig lite naivt att tro att man har vanliga vänner som sätter sig på kvällen och läser bloggar, i alla fall mina.

Nu, min insikt, det är inget fel på mig utan jag måste söka nya vänner, läsa fler bloggar och våga kommentera dem när jag vill utan att känna mig påträngande.

Rymdvänner är inte som andra bekanta. Jag skall fortsätta att skriva i Kamratbloggen även om ingen läser, för att det är en kul och utvecklande hobby.
If man comes to insight if that even self insight must be deficient so ought man well be a step on the way? Now have I under a year about on a or other ways tried that create a little contact with acquaintance in cyberspace - without that manage to.

I have to and with in desperation tried contact old gamla friends (or friends - I is a little vacklande). A snoppade of me - poff- and a another that I first talked with in phone and got her skypeadress, have not accepted me that connection then.

I have had runs a number of blogging without that get some comments on them. It is well maybe in and for himself a little stupid to believe that man have friends that manages read blogging, in all cases my.

Now, my insight, it is no wrong on me without I must search new friends, read more blogs ond comment them vhen I want to without feeling ashamed.

Spacefriends are not like other acquaintances. I will keep on writing in the Comeradeblog even if noone reads it, because it is great fun and a developing hobby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar