torsdag 14 december 2006

Fuglesang

Hörde att Fuglesang inte fick ta med sig renkorv ut i rymden, NASA stoppade det! De var tydligen rädda för att Amerikanska folket skulle tro att han hade gjort korv av Tomtens renar.

Heard that Fuglesang not got to take with himself clean sausage out in space, NASA stopped it! They were apparently worried for that American people would believe that he had done sausage of Santas raindeers.

onsdag 13 december 2006

Sounds of silence

I saw a program on the TV about swedes and their behaviour. An example was about riding the bus to work every morning, with the same familiar faces every morning pretending not noticing one another.

At first you cant say hallo and after a while so long time has passed so that i would be wierd to say it then, when not saying it before.

I have a simular situation riding my bike to work every morning. But once in a restaurant one of those familiar faces who use to meet me came up and introduced herself to me.

Since then I have to say hello to her every morning, and I don´t like it.


Vi såg ett TV-program om svenskarna och deras beteende. De tog upp ett exempel om hur vi beter oss på bussen då vi åker till jobbet. Fastän alla som åker med är väldigt bekanta till utseendet så tar vi inte kontakt.

Först för att det är opassande innan man känner dem och sedan för att det gått alldeles för lång tid för att man plötsligt skall börja hälsa.

Jag har en liknande situation då jag cyklar till jobbet och möter dessa bekanta ansikten.

Fast härförleden kom det fram en dam till mig då jag satt på en restaurang och presenterade sig-

Sedan dess känner jag mig tvungen att hälsa på henne då vi möts...och jag gillar inte det.

Long time no seen...

Got a hint if a site that could trace people living in Sweden. I thought that it could help me to find a old schoolfellow, a Andersson with an usual christian name and I did fore some odd reason remember his date of birth.

I could trace a correct name to a postcode and with the help of Eniro then get forth both a address and sattelite picture over his residence.

We had ever so funny along when we grew up, and uptil our 20th, then we slided apart. I began to play with tape and became along with a girl that he enough thought was correct out of banana.

He continued that swot and moved, to Borås, believe I it was.

In which cases that preferably, happy over that have found him so wrote I out the picture and added "I know where you live" on the paper an then posted it in an envelope from my work, so that he easily would be able to trace me by our website.

Fick ett tips om ett nätsida som kunde spåra folk i Sverige. Jag tänkte se om det kunde hjälpa mig att hitta en gammal skolkamrat från högstadiet, en Andersson med vanligt förnamn som jag av någon anledning kommit ihåg födelsedatumet till. Jag kunde spåra en med rätt namn till ett postnummer och via Eniro kunde jag sedan få fram både en adress och sattelitbild över hans bostad.

Vi hade väldigt roligt tillsammans då vi växte upp och ända upp till tjugoårsåldern, sen gled vi isär. Jag började spela med band och blev tillsammans med en flicka som han nog tyckte var rätt ur banan. Han fortsatte att plugga och flyttade, till Borås, tror jag det var.
I vilket fall som helst, glad över att ha hittat honom så skrev jag ut sattelitbilden och lade till ”jag vet var du bor” stoppade den i ett kuvert med jobbets logga på så att han utan större problem skulle kunna gå in på vår hemsida och hitta vem som var jag. Ett skämt som tangerade sånt han brukade utsätta mig för.

Redan nästa dag får jag svar på mejlen med en sattelitbild av vårt hus, texten” och jag vet var du bor, vi kanske ses nån dag CU /Andersson”

En känslig själ hade kanske uppfattat det som lite avsnoppande, men sån är ju inte jag så jag mejlar direkt ett svar där jag tycker att det skulle vara trevligt att etablera en kontakt.

Det är tre veckor sedan nu… Nu börjar jag undra, var det inte så att vi gled isär? Hände det något som jag inte lagt på minnet? Uppenbarligen, tycker jag, vill han inte ha kontakt.

Det sårar mig på ett plan och irriterar mig på ett annat.